Monday, 16 - 07 - 2018 17:04:29
Hội thảo chuyên đề Quốc tế lần thứ I "Tiếng Nga trong thế giới đa văn hóa" "8-12/06/2017"


Государственный Совет Республики Крым

Совет министров Республики Крым

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым

Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского

Крымский республиканский институт

постдипломного педагогического образования

 

Уважаемые коллеги!

в рамках XI Международного фестиваля «Великое русское слово»

8 – 12 июня 2017 г.

состоится

I Международный симпозиум

«РУССКИЙ ЯЗЫК В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ»

место проведения – город Ялта, Республика Крым

 

ПЛАНИРУЕТСЯ РАБОТА ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ

·           Русский язык в эпоху глобализации.

·           Социолингвистика. Медиалингвистика. Политическая лингвистика.

·           Функционально-коммуникативное описание русского языка и русской языковой картины мира.

·           Методические аспекты преподавания русского языка и других филологических дисциплин.

Календарные сроки подготовки и проведения симпозиума:

до 31 января 2017 г.  принимаются анкеты-заявки на участие в симпозиуме и тезисы (аннотации) доклада (см. анкету)

до 31 марта 2017 года принимаются статьи для публикации в сборнике

до 15 мая 2017 года рассылаются приглашения участникам

8 июня 2017 г. – заезд участников симпозиума

12 июня 2017 г. – отъезд участников

Сборник научных статей будет опубликован до начала симпозиума и включен в РИНЦ.

Организационный комитет оставляет за собой право отклонять присланные материалы в случае несоответствия заявленной тематике симпозиума и (или) низкого качества научной работы. Для публикации статей в сборнике участники, не имеющие ученой степени, должны предоставить рецензию научного руководителя. Статьи будут включены в сборник по итогам анонимного рецензирования. Контакт с авторами будет осуществляться по электронной почте.

Сайт конференции: http://www.ruslan2016.cfuv.ru/

Электронный адрес оргкомитета: rusforlan@mail.ru

Адрес проведения симпозиума – город Ялта, СОК «Руссия», ул Коммунаров, 12.

Программный оргкомитет:

- кафедра методики преподавания филологических дисциплин.

Заведующая кафедрой – Елена Яковлевна Титаренко.

телефон (0652) 608060;   е-mail: rusforlan@yandex.ru

- кафедра межъязыковых коммуникаций и журналистики

Заведующая кафедрой – Галина Юрьевна Богданович.

телефон  (0652) 544930; e-mail: bogdanovich@crimea.edu

Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования

Проректор по научно-методической работе– Юрий Владимирович Дорофеев

телефон (0652) 274515; e-mail: krippo@krippo.ru

Почтовый адрес программного организационного комитета:

295007, Республика Крым, г.Симферополь, просп. Акад. Вернадского, 4, Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского, кафедра методики преподавания филологических дисциплин, Шаповаленко Л.Л.

 

Приглашаем к сотрудничеству!

 

Анкета участника

IМеждународного симпозиума

 «РУССКИЙ ЯЗЫК В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ»

 

Фамилия Имя Отчество

 

Дата рождения

 

Место работы

 

Должность

 

ученая степень, звание

 

Страна

 

Почтовый адрес с индексом

 

Телефон

 

E-mail

 

тема доклада

 

планируемая секция

 

сроки пребывания в г.Ялта ( с _ по_)

 

Тезисы (аннотация) доклада

(до 700 печатных знаков)

 

 

 

 

 

 

С уважением

оргкомитет

 


Bình luận:

Gửi chia sẻ của bạn:

Họ tên:
Email:
Nội dung:

(*)
Tin liên quan

Khóa tiếng Nga và trang bị kỹ năng mềm “Chuẩn bị du học”

KHÓA TIẾNG NGA VÀ TRANG BỊ KỸ NĂNG MỀM  “CHUẨN BỊ DU HỌC” Xem chi tiết

Khóa học tiếng Nga – Trại hè 2018 tại trường Đại học tổng hợp quốc gia Tambov mang tên G.R. Derzhavin, thành phố Tambov, LB Nga

  Được sống trong môi trường tiếng và đượcthâm nhập vào cuộc sống của người bản ngữ là những trải nghiệm rất thú vị và... Xem chi tiết

Cuộc thi Olympic tiếng Nga online lần thứ II dành cho học sinh THPT của Việt Nam

  Cuộc thi Olympic tiếng Nga online dành cho học sinh THPT của Việt Nam do Viện tiếng Nga quốc gia mang tên A.X. Puskin và Phân viện Puskin phối hợp tổ chức được đánh giá là một cuộc thi... Xem chi tiết

Giờ học tiếng Nga theo phương pháp “Thực hành giao tiếp”

Để chuẩn bị biên soạn Bộ sách giáo khoa tiếng Nga mới dành cho bậc học phổ thông theo chuẩn của Khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ chung châu Âu, Phân viện Puskin đã tổ chức một loạt các hoạt động chuyên môn... Xem chi tiết

Lễ trao chứng chỉ tiếng Nga quốc tế trình độ B2 (TRKI-2) và C1 (TRKI-3)

Ngày 02/05/2018 Phân viện Puskin đã tổ chức Lễ trao chứng chỉ tiếng Nga quốc tế. 06 thí sinh nhận chứng chỉ tiếng Nga quốc tế trình độ B2 (TRKI-2) và C1 (TRKI-3) theo chuẩn của Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung châu... Xem chi tiết

Hình ảnh - Sự kiện
khu vui chơi trẻ em hà nội | Nội thất đẹp | thuê áo dài