Wednesday, 29 - 01 - 2020 03:06:33
Đào tạo

Các khóa học ngoại ngữ dành cho lưu học sinh năm 2014

  Học viên tại Phân viện    Lớp tiếng... Xem chi tiết

Thông báo mở lớp tiếng Nga dành cho lưu học sinh

THÔNG BÁO MỞ LỚP TIẾNG NGA CHO LƯU HỌC SINH   Nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Nga của lưu học sinh diện Hiệp định, Phân viện Puskin đã chuẩn bị các Khóa học đặc biệt cho các yêu cầu và trình độ khác nhau (cấp tốc và dài... Xem chi tiết

Hình ảnh - Sự kiện
khu vui chơi trẻ em hà nội | Nội thất đẹp | thuê áo dài